Kayas Ambalaj

Türkoğlu OSB Mah. 3 Cadde No: 10/1
+90 344 237 60 98-99
pazarlama@kayas.gen.tr

KAYAŞ İNOVASYON VE DOĞA

DOĞAYI İŞ YAPIŞ ŞEKLİMİZİN BİR PARÇASI OLARAK KONUMLUYORUZ. SÜRDÜRÜLEBİLİR YARINLARIN BİR PARÇASI OLMAYI ÖNCELİKLERİMİZİN EN BAŞINA KOYUYORUZ

KAYAŞ A.Ş

KAYAŞ A.Ş olarak gelecek nesillere temiz ve güvenli bir dünya bırakma hedefindeyiz. Üretimimizin ve süreçlerimizin tüm aşamalarında geri dönüşüm, geri kazandırma, doğa ile uyumlu ürün yönetimi, yeniden değerlendirilebilir tasarımlar gibi çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Bugün dünya üzerinde yüzlerce ürün geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir formunu öne çıkarmak için büyük bir mücadele içindedir. Yalnızca firmalar değil, ülkeler düzeyinde de önemli çalışmalar yürütülmektedir. Plastik, geri dönüştürülebilir ürünler içerisinde diğerlerinden önemli ölçüde ayrışmaktadır. PAGEV’in çalışmalarında belirtildiği gibi;

Esasen plastik geri dönüştürme ve geri kazanım seçeneklerinden faydalanarak ve eko verimli* bir hareketle günümüzün en iyi uygulamaları ve teknolojilerine başvurarak:

– Fransa’nın yıllık petrol tüketiminin %25’ine denk doğal kaynak tasarrufu sağlanabilir.
– Avrupa’da CO2 emisyonları yılda 9 milyon ton azaltılabilir.

PAGEV

Bu kapsamda en önemli nokta plastiğin geri dönüştürülebilir formuna uygun olarak üretilmesi ve de doğadaki plastiklerin geri toplanabilmesinin teşvik edilmesidir. Doğada atık halde bulunan plastiklerin yeniden toplanması ve işlenmesi konusunda ülkelerin, firmaların, sosyal sorumluluk ve sivil toplum kuruluşların, bütün bunlara ek olarak bireylerin önemli ölçüde çaba göstermeleri gerekmektedir.