KAYAŞ

PLASTİK AMBALAJ NEDİR ?

Plastikler, genellikle sentetik polimerlerden üretilen, hafif, dayanıklı ve şekil verilebilir malzemelerdir. Petrol, doğal gaz ve diğer hammadde kaynaklarından elde edilen monomer adı verilen basit moleküllerin polimerleşmesi ile üretilirler.

KAYAŞ

KURUBUZ NEDİR ?

Kurubuz, karbon dioksit (CO2) gazının düşük sıcaklıklarda -78,5°C (-109.3 °F) , yoğunlaştırılarak sıvı hale getirildikten sonra bu sıvının kontrollü bir şekilde gaz fazına dönüştürülmesiyle elde edilen katı bir karışımdır.