ÇEVRE POLİTİKAMIZ

‘Doğru Ambalaj’ ile Sağlıklı Ürünlere Ulaşmada Müşterilerimize Fark Yaratmak misyonuna sahip KAYAŞ A.Ş. olarak yaşanabilir daha iyi bir dünya için; müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırma kararlılığındayız. Bu doğrultuda:

  • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak, çevre performansımızın izlenmesini sağlamayı, önleyici yaklaşım ve risk temelli düşünme odaklı Çevre Yönetim Sistemini etkin bir şekilde uygulamayı,
  • Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarımızda sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Prensiplerini benimseyerek, ulusal ve uluslararası alanda geliştirilen sürdürülebilirlik programlarını sürekli takip etmeyi,
  • Ürünlerimizin tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar olan tüm süreçlerde faaliyetlerimizden kaynaklanan direkt ve endirekt çevresel etkileri kontrol altında tutmayı, olumsuz çevresel etkilerinin azaltılmasını sağlamayı,
  • Çevre kirliliğini önlemek amacıyla teknolojik imkanlar doğrultusunda kirletici atığı kaynağında azaltmayı, yeniden kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmayı,
  • Tüm süreçlerimizde çevreyi koruyan, enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan, gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri uygulayan bir şirket olmayı,
  • Çevreyle ilgili tüm yasal ve idari düzenlemeleri duyarlılıkla izlemeyi ve gereklerini yerine getirmeyi,
  • Çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın farkındalık ve gelişimine katkıda bulunmak, çevre sorumluluk bilincini artırmak amacıyla, çevrenin korunmasına yönelik, ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi,
  • Sürekli gelişen sistemiyle faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi, azaltmayı ve çevresel performansımızı yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak, sürekli olarak iyileştirmeyi,
  • Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı, bu bilincin yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı,taahhüt ederiz.